Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στην Απιδεώνα Αχαίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, όπου περιλαμβάνει τη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής, καθώς και εσωτερικό χώρο βαφής.

 PlomaritiSteel Constructions