Η εταιρία ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Κ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ιδρύθηκε το 1986 με αντικείμενο της αρχικά μεταλλικές κατασκευές. Από το 2000 οι δραστηριότητές της επεκτάθηκαν στο χώρο της κατασκευής βιομηχανικών κτιρίων.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στην Απιδεώνα Αχαίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, όπου περιλαμβάνει τη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής, καθώς και εσωτερικό χώρο βαφής.

PlomaritiSteel Constructions