Πιστοποίηση της εταιρείας μας με το διεθνές πρότυπο EN 1090-1

Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε με το πρότυπο EN 1090-1 για την σήμανση CE των προϊόντων που παράγει.

Κάθε προϊόν που φέρει το εν λόγω σήμα, δηλώνει ότι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως αυτές εκφράζονται μέσω των Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων.

Τα σχόλια για το συγκεκριμένο άρθρο είναι κλειστά.