ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ Α.Ε

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ