Κατασκευασμένα από μεταλλικό σκελετό χάλυβα και προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά κτίρια, κυρίως λόγω του γρήγορου χρόνου κατασκευής και χαμηλότερου κόστους κατασκευής και ανέγερσης.

Ο μεταλλικός σκελετός του κτιρίου αποτελείται από δομικά υλικά, τα οποία είναι συναρμολογήσιμα επομένως δεν χρειάζεται η εξολοκλήρου κατασκευή των υλικών αυτών. Η εταιρία μας τα προμηθεύεται από αξιόπιστους προμηθευτές- συνεργάτες και με εσωτερικές εργασίες (κοπή- μοντάρισμα-βαφή) τα διαμορφώνει ώστε να πάρουν την ιδανική μορφή που χρειάζεται.

Βιομηχανικά κτίρια